Systemy optymalizujące procesy ERP

Przy wszystkich zaletach systemów ERP, zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych, zbyt często ich uniwersalny charakter nie pozwala na pełne wykorzystanie oferowanych narzędzi. Pamiętając, że ideą ERP jest wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem we wszystkich jego obszarach, warto scalić taki system z innymi narzędziami w firmie. Dzięki optymalizacji i zintegrowaniu, na przykład, procesów raportowania produkcji z systemem ERP eliminujemy zbędne czynności (przenoszenia danych), skracamy czas zadań produkcyjnych, upraszczamy i automatyzujemy procesy obowiązujące w Twojej firmie. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są oczywiste, a rzeczywisty zwrot z inwestycji jest mierzalny i odczuwalny od chwili wdrożenia.


  • Przykładowy panel operatora raportującego wykonaną pracę