Systemy monitorujące produkcję

Systemy monitorujące produkcję umożliwią Twojej firmie optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz posiadanych zasobów. Wizualizacja i rejestracja przebiegu procesu oraz alarmów w przypadku odchyleń od normy technologicznej to nieocenione zalety systemów zarządzających produkcją. Niemniej ważny jest stały dostęp do aktualnych informacji o przestojach podczas procesu produkcji, co umożliwia szczegółową analizę oraz wyciągnięcie wniosków z przyczyn przestojów. Integracja z urządzeniami monitorującymi proces produkcyjny i rzetelne raportowanie umożliwiają zwiększenie efektywności obszaru produkcyjnego i przejrzystą kontrolę realizowanych zadań.


  • Przykładowa aplikacja nadzorująca pracę maszyn produkcyjnych