Systemy elektronicznego obiegu dokumentów

Tradycyjna obsługa papierowa dokumentów w firmie, dublowanie się czynności, problemy komunikacyjne i przestoje pomiędzy różnymi działami w przedsiębiorstwie obniżają znacząco efektywność i spowalniają procesy biznesowe. Idealnym narzędziem eliminującym słabą organizację pracy i ‘papierologię’ będącą źródłem niepotrzebnych kosztów jest elektroniczny obieg dokumentów. To nowoczesne rozwiązanie gwarantuje sprawny system przepływu informacji , spójny obieg dokumentów w strukturze całej organizacji, uporządkowanie obowiązków konkretnych pracowników oraz wzrost jakości i efektywności pracy na każdym szczeblu w firmie.

Najlepszym przykładem funkcjonalności tego systemu jest elektroniczny obieg faktur. Wszystkie niezbędne do zaksięgowania informacje zebrane są w jednym miejscu, co znacznie usprawnia działania i umożliwia płynny przepływ danych dotyczących terminów płatności, wysokości kwot, a służbom finansowym pozwala na planowanie Cash-Flow. W rezultacie elektroniczna wymiana danych prowadzi do eliminacji obiegu dokumentacji w kosztownej i zawodnej formie papierowej, dzięki czemu Twoja firma może rozwijać się w oparciu o nowoczesny workflow.


  • Przykładowy schemat realizacji elektronicznego obiegu faktur.