Audyty środowiska informatycznego

Analiza i optymalizacja istniejących procesów biznesowych jest często kluczem do znacznego zwiększenia efektywności przedsiębiorstw, a sprawność wewnętrzna firm - zasadniczym elementem przewagi konkurencyjnej.

Każdą organizację, niezależnie od jej specyfiki, można scharakteryzować jako zbiór wewnętrznie ze sobą powiązanych procesów. Efektywne funkcjonowanie organizacji w dużej mierze zależy od spójnego przepływu informacji i wykorzystania istniejących zasobów, czyli od logicznych i klarownych powiązań pomiędzy procesami. Ich gruntowna analiza umożliwia lepsze zrozumienie przedsiębiorstwa oraz odnalezienie tzw. ‘wąskich gardeł’, które niekorzystnie wpływają na działalność firmy, a często uniemożliwiają jej rozwój.

Audyt przeprowadzany przez Everest-IT to pierwszy krok do usprawnienia działalności Twojej firmy. Jego głównym celem jest ocena skuteczności i efektywności organizacji oraz zidentyfikowanie słabych stron, jak również prezentacja rozwiązań usprawniających funkcjonowanie i zarządzanie firmą. Kolejny krok to usystematyzowanie i optymalizacja wszystkich realizowanych w firmie procesów biznesowych oraz ujęcie ich w elektronicznych obiegach dokumentów. Zwiększenie obrotów przedsiębiorstw o kilkadziesiąt procent rocznie świadczy o skuteczności i wydajności naszych audytów.